Europejskie FunduszeRzeczpospolita PolskaPolskaUnia Europejskia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa PILTEX - wypromowanie produktów branży meblowej za granicą.

 

Cel projektu: promowanie produktów branży meblarskiej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

 

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

 

Wartość projektu ogółem: 1 229 754.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 749 850.00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-30-0058/17

Beneficjent: "PILTEX" SŁAWOMIR KUŚNIERZ

Piltex

Unser Angebot umfasst alle Qualitätsstandards von Möbeln.Eine breite Palette von Produktionsmaterialien ermöglicht es uns, Möbel zu entwerfen, die sowohl modern in ihrer Form als auch stilvoll sind.

über die Firma
Home

Nachrichten

Archiv

Möbelkonfigurator

logo

PILTEX ul. Przemysłowa 9, 64-920 Piła (Polen)

+48 67 351 44 77

+48 609 197 400

biuro@piltex.pl