Europejskie FunduszeRzeczpospolita PolskaPolskaUnia Europejskia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa PILTEX - wypromowanie produktów branży meblowej za granicą.

 

Cel projektu: promowanie produktów branży meblarskiej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

 

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

 

Wartość projektu ogółem: 1 229 754.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 749 850.00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-30-0058/17

Beneficjent: "PILTEX" SŁAWOMIR KUŚNIERZ

Piltex

Our offer includes all furniture quality standards. A wide range of production materials allows us to create furniture both modern in the form and stylish.

about us
Home

News

Archive

furniture configurator

logo

PILTEX ul. Przemysłowa 9, 64-920 Piła (Poland)

+48 67 351 44 77

+48 609 197 400

biuro@piltex.pl